Tatra banka - Americká hypotékaTB

Všeobecné informácie
BankaTatra banka
ProduktAmerická hypotékaTB
AkciaLimitovaná ponuka: Poplatky meníme na sporenie alebo investovanie
Ponuka je určená pre klientov, ktorí:
- úver splácajú výlučne z účtu s balíkom služieb Tatra Personal a zároveň,
- sú majiteľmi účtu splácania úveru a zároveň,
- o úver požiadajú v čase trvania ponuky od 4.10. do 14.12.2021,
- v prípade splnenia podmienok kampane klient získa 100% zľavu z poplatku za poskytnutie úveru,
- do 7 pracovných dní po začatí čerpania hypotéky (alebo Americkej hypotéky) sa v mobilnej aplikácii Tatra banka a Internet bankingu klientovi zobrazí kampaň, ktorá mu ponúkne možnosť ušetrené poplatky poukázať do jednej z možností: Investičné sporenieTB, Doplnkové dôchodkové sporenie - III. pilier alebo SporenieTB k účtu. 

Úroková sadzba od 0,85%,
- finančné prostriedky na čokoľvek,
- zvýhodnená úroková sadzba aj na bezúčelový spotrebný úver.

Zvýhodnené úrokové sadzby:
- pri fixácii na 1 rok od 0,85%,
- pri fixácii na 2 roky od 0,85%,
- pri fixácii na 3 roky od 0,85%,
- pri fixácii na 5 rokov od 0,95%,
- pri fixácii na 7 rokov od 1,15%,
- pri fixácii na 10 rokov od 1,55%.
Podmienky získania

Ktokoľvek s trvalým pobytom na území SR, občan EU s príjmom od firmy sídliacej na území SR.

Výhody / BonusyVýhody:
- zvýhodnená úroková sadzba pri fixácii na 1, 2 a 3 roky.
Doklady potrebné k vybaveniu

Bez nutnosti dokladovania príjmu pokiaľ plynie zo závislej činnosti, resp. ide o starobný, invalidný a vdovský dôchodok, doklad preukazujúci účel poskytnutia úveru, doklady k zakladanej nehnuteľnosti a doklady k identifikácii.

Povinnosť dokladovať použitie peňazí

Nie

Vek klientaMin:

18 rokov

Max:

65 rokov

Minimálna výška úveru

13 000,00 €

Maximálna výška úveru

Do 80,00% z hodnoty zábezpeky.

Doba splatnosti úveru v rokochMin:

1

Max:

20

Zabezpečenie úveru
Čerpanie úveru hneď po podaní návrhu na vklad do katastra nehnuteľností

Áno

Náklady na ocenenie bytu bankovým znalcom

150,00 €

Náklady na ocenenie domu bankovým znalcom---
Zriadenie záložného práva - kolky66 €
List vlastníctva - kolky8 €
Poplatky
Poplatok za poskytnutie úveru (%)

0,80 %, min. 250,00 €

Zmena v úverovej zmluve

150,00 €

Zmena nehnuteľnosti ako zabezpečenia

150,00 €

Expresné spracovanie úveru

0,00 €

Ďalšie čerpanie úveru

Prvé čerpanie je bezplatné, druhé a každé ďalšie za poplatok 25 €.

Predčasná splátka k termínu obnovy

0,00 €

Predčasná splátka mimo termínu obnovy

Náklady banky za predčasné splatenie úveru, max. vo výške 1% z predčasne splácanej istiny.

Možnosť predčasne splatiť časť úveru bez poplatku/ročne (v %)Do 20% z výšky úveru v lehote jedného mesiaca pred dňom výročia uzavretia zmluvy o úvere.
Pokuty a sankcie
Sankčná úroková sadzba

5,00% p.a. + štandardná úroková sadzba

Poplatok za 1.upomienku

Skutočné náklady na vymáhanie

Poplatok za 2. upomienku (resp. výzvu na predčasné splatenie)

Skutočné náklady na vymáhanie

Spôsob splácania

Anuitný

Povinné poistenie splácania úveru

Nie

Povinné poistenie nehnuteľnosti

Áno

Povinné životné poistenie

Nie