mBank - mHYPOTÉKA účelová

Všeobecné informácie
BankamBank
ProduktmHYPOTÉKA účelová
AkciaAkcia:
- bezplatné poskytnutie úveru
- bezplatné založenie a vedenie osobného a úverového účtu,
- pre hypotéky s LTV do 80% platí zvýhodnená úroková sadzba pri fixácii na 3 a 5 rokov od 1,14%, pre fixácie na 7 rokov platí úroková sadzba od 1,29% a na 10 rokov od 1,54%,
- zvýhodnenie platí, ak klient má v mBank aktívny produkt mPôžička Plus alebo kreditná karta a za posledných 6 mesiacov nebol na tomto produkte v omeškaní.

Aktuálne zvýhodnené úrokové sadzby:
- pri fixácii na 1 rok od 1,54%, 
- pri fixácii na 3 roky od 1,14%,
- pri fixácii na 5 rokov od 1,14%,
- pri fixácii na 7 rokov od 1,29%,
- pri fixácii na 10 rokov od 1,54%.

Zľavy z úrokovej sadzby:
- 0,25% p.a., ak má žiadateľ o hypotéku aktívny produkt mPôžička Plus alebo kreditná karta a za posledných 6 mesiacov nebol na tomto produkte v omeškaní.
Podmienky získania

Občianstvo SR alebo pobyt na území SR, vek minimálne 18 a maximálne 70 rokov (platí pre najstaršieho žiadateľa ku dňu úplného splatenia hypotéky), schopnosť splácať úver z pravidelného príjmu, zabezpečenie nehnuteľnosťou nachádzajúcou sa na území SR. Operácie v danej banke sa dajú realizovať len cez internet.

Výhody / BonusyVýhody mHypotéky:
- bezplatné vybavenie a poskytnutie úveru,
- bezplatné vedenie osobného a úverového účtu,
- garancia úrokovej sadzby počas 30 dní počnúc podpisom žiadosti o mHypotéku zadarmo,
- mHypotéku do 50% z hodnoty založenej nehnuteľnosti vybavíte aj bez dokladovania príjmov.
Doklady potrebné k vybaveniu

Občiansky preukaz a cestovný pas alebo vodičský preukaz alebo rodný list alebo preukaz poistenca,
- potvrdenie o výške príjmu, resp. potvrdenie o výške daňovej povinnosti potvrdené daňovým úradom,doklady potrebné k zabezpečeniu (list vlastníctva, znalecký posudok),
- doklady potrebné k preukazaniu účelu.

Povinnosť dokladovať použitie peňazí

Áno

Vek klientaMin:

18 rokov

Max:

70 rokov, platí pre najstaršieho žiadateľa ku dňu úplného splatenia hypotéky

Minimálna výška úveru

7 000,00 €

Maximálna výška úveru

do 90% z hodnoty založenej nehnuteľnosti, max. 500.000 €

Doba splatnosti úveru v rokochMin:

1

Max:

40

Zabezpečenie úveru
Čerpanie úveru hneď po podaní návrhu na vklad do katastra nehnuteľností

Áno

Náklady na ocenenie bytu bankovým znalcom---
Náklady na ocenenie domu bankovým znalcom---
Zriadenie záložného práva - kolky66 €
List vlastníctva - kolky8 €
Poplatky
Poplatok za poskytnutie úveru (%)

0,00 %, max. 0,00 €

Zmena v úverovej zmluve

170,00 €

Zmena nehnuteľnosti ako zabezpečenia

170,00 €

Expresné spracovanie úveru

0,00 €

Ďalšie čerpanie úveru

Prvé až tretie čerpanie je bez poplatku, ďalšie za poplatok 20,00 €.

Predčasná splátka k termínu obnovy

0,00 €

Predčasná splátka mimo termínu obnovy

- max. do výšky 1% z predčasne splatenej sumy úveru presahujúcej 20 % celkovej istiny počas 12 mesiacov od výročia poskytnutia mHypotéky
- 0% z predčasne splatenej sumy úveru do výšky 20 % celkovej istiny počas 12 mesiacov od výročia poskytnutia mHypotéky

Možnosť predčasne splatiť časť úveru bez poplatku/ročne (v %)


Pokuty a sankcie
Sankčná úroková sadzba

Základná úroková sadzba ECB + 5 % p.a.

Poplatok za 1.upomienku15,00 € listová upomienka za omeškanie splátky
Poplatok za 2. upomienku (resp. výzvu na predčasné splatenie)1,00 € za odoslanie 3. a každej ďalšej SMS upomienky za omeškanie splátky
Spôsob splácania

Anuitný

Povinné poistenie splácania úveru

Nie

Povinné poistenie nehnuteľnosti

Áno

Povinné životné poistenie

Nie