Oberbank - Úver na bývanie

Všeobecné informácie
BankaOberbank
ProduktÚver na bývanie
AkciaAkcia:
-  kampaň platí pre žiadoti podané od 1.2. do 31.12.2020,
- zvýhodnené úrokové sadzby pre fixácie na 3, 4, 5, 6 a 10 rokov,
- vybrané fixácie na 3, 4, 5, 6 a 10 rokov za jednotný poplatok za spracovanie žiadosti o úver vo výške 69 €, ostatné fixácie sú s poplatkom,
- vedenie bežného účtu na 12 mesiacov zdarma.

Zvýhodnené úrokové sadzby platia pre nasledovné fixácie:
- na 3 roky od 0,95%,
- na 4 roky od 0,95%,
- na 5 rokov od 0,99%,
- na 6 rokov od 1,09%,
- na 10 rokov od 1,45%.

Akceptácia znaleckého posudku starého až 3 roky pri refinancovaní úveru.
Podmienky získania

O úver je možné požiadať na obchodných miestach Oberbank AG v Bratislave, Nitre a Žiline.

Podmienkou získania úveru je:
- pravidelný príjem zasielaný na účet vedený v Oberbank,
- vlastníctvo nezaťaženej nehnuteľnosti, ktorá môže byť založená v prospech banky ako zábezpeka.

Výhody / Bonusy

Unikátne výhody: 
- individuálne poradenstvo,
- možnosť poskytnutia úveru na nehnuteľnosti v Rakúsku a v Českej republike bez potreby zakladať slovenské nehnuteľnosti.

Doklady potrebné k vybaveniu

Doklady preukazujúce právne postavenie klienta a jeho totožnosť, doklady preukazujúce schopnosť klienta splácať úver.

Povinnosť dokladovať použitie peňazí

Áno

Vek klientaMin:

18 rokov

Max:

65 rokov

Minimálna výška úveru

1 500,00 €

Maximálna výška úveruDo 80% hodnoty zabezpečenia.
Doba splatnosti úveru v rokochMin:

3

Max:

30

Zabezpečenie úveru
Čerpanie úveru hneď po podaní návrhu na vklad do katastra nehnuteľností

Áno

Náklady na ocenenie bytu bankovým znalcom---
Náklady na ocenenie domu bankovým znalcom---
Zriadenie záložného práva - kolky66 €
List vlastníctva - kolky8 €
Poplatky
Poplatok za poskytnutie úveru (%)

0,70 %, min. 330,00 €

Zmena v úverovej zmluve

150,00 €

Zmena nehnuteľnosti ako zabezpečenia

150,00 €

Expresné spracovanie úveru

0,00 €

Ďalšie čerpanie úveru

0,00 €

Predčasná splátka k termínu obnovy

0,00 €

Predčasná splátka mimo termínu obnovy

Skutočné náklady súvisiace s predčasným splatením úveru do výšky maximálne 1% z objemu predčasne splatenej istiny.

Možnosť predčasne splatiť časť úveru bez poplatku/ročne (v %)

Bezplatnú mimoriadnu splátku je možné realizovať v období jedného mesiaca pred dňom výročia uzavretia zmluvy o úvere do výšky max. 20% z aktuálneho zostatku úveru.

Pokuty a sankcie
Sankčná úroková sadzba

Základná úroková sadzba ECB platná v prvý deň omeškania + 5% p.a.

Poplatok za 1.upomienku

18,00 €

Poplatok za 2. upomienku (resp. výzvu na predčasné splatenie)

38,00 €, 3. upomienka je vo výške 48,00 €

Spôsob splácania

Anuitný

Povinné poistenie splácania úveru

Nie

Povinné poistenie nehnuteľnosti

Áno

Povinné životné poistenie

Nie