-

Všeobecné informácie
Banka
Produkt
Akciabez akcie
Podmienky získania---
Výhody / Bonusy---
Doklady potrebné k vybaveniu---
Povinnosť dokladovať použitie peňazí---
Vek klientamin: ---max: ---
Minimálna výška úveru---
Maximálna výška úveru---
Doba splatnosti úveru v rokochmin: ---max: ---
Zabezpečenie úveru
Čerpanie úveru hneď po podaní návrhu na vklad do katastra nehnuteľností---
Náklady na ocenenie bytu bankovým znalcom---
Náklady na ocenenie domu bankovým znalcom---
Zriadenie záložného práva - kolky66 €
List vlastníctva - kolky8 €
Poplatky
Poplatok za poskytnutie úveru (%)---
Zmena v úverovej zmluve---
Zmena nehnuteľnosti ako zabezpečenia---
Expresné spracovanie úveru---
Ďalšie čerpanie úveru---
Predčasná splátka k termínu obnovy---
Predčasná splátka mimo termínu obnovy---
Možnosť predčasne splatiť časť úveru bez poplatku/ročne (v %)---
Pokuty a sankcie
Sankčná úroková sadzba---
Poplatok za 1.upomienku---
Poplatok za 2. upomienku (resp. výzvu na predčasné splatenie)---
Spôsob splácania---
Povinné poistenie splácania úveru---
Povinné poistenie nehnuteľnosti---
Povinné životné poistenie---