Tatra banka - HypotékaTB

Všeobecné informácie
BankaTatra banka
ProduktHypotékaTB
AkciaAkcia:
- úroková sadzba od 1,89% pri fixácii na 1 rok, na 3 roky od 2,59%, na 10 rokov od 3,29%,
- zvýhodnené dofinancovanie kúpnej ceny a zabezpečenie znaleckého ohodnotenia bytu bankou,
- 100% zľava z poplatku za poskytnutie úveru za predloženie energetického certifikátu alebo tepelno-technický posudok.

Úrokové sadzby od 27.6.2022:
- pri fixácii na 1 rok od 1,89%,
- pri fixácii na 2 roky od 2,39%,
- pri fixácii na 3 roky od 2,59%,
- pri fixácii na 5 rokov od 2,89%,
- pri fixácii na 7 rokov od 3,09%,
- pri fixácii na 10 rokov od 3,29%.
Podmienky získania

Ktokoľvek s trvalým pobytom na území SR, občan EÚ s príjmom od firmy sídliacej na území SR.

Výhody / BonusyVýhody:
- zvýhodnená úroková sadzba pri fixácii na 1, 2 a 3 roky.
Doklady potrebné k vybaveniuBez nutnosti dokladovania príjmu pokiaľ plynie zo závislej činnosti, resp. ide o starobný, invalidný a vdovský dôchodok, doklad preukazujúci účel poskytnutia úveru, doklady k zakladanej nehnuteľnosti a doklady k identifikácii.
Povinnosť dokladovať použitie peňazí

Áno

Vek klientaMin:

18 rokov

Max:

65 rokov

Minimálna výška úveru

13 000,00 €

Maximálna výška úveru

Do 90% hodnoty založenej nehnuteľnosti.

Doba splatnosti úveru v rokochMin:

4

Max:

30

Zabezpečenie úveru
Čerpanie úveru hneď po podaní návrhu na vklad do katastra nehnuteľností

Áno

Náklady na ocenenie bytu bankovým znalcom

150,00 €

Náklady na ocenenie domu bankovým znalcom---
Zriadenie záložného práva - kolky66 €
List vlastníctva - kolky8 €
Poplatky
Poplatok za poskytnutie úveru (%)

0,80 %, min. 250,00 €

Zmena v úverovej zmluve

150,00 €

Zmena nehnuteľnosti ako zabezpečenia

150,00 €

Expresné spracovanie úveru

0,00 €

Ďalšie čerpanie úveru

Prvé čerpanie je bezplatné, druhé a každé ďalšie za poplatok 25 €.

Predčasná splátka k termínu obnovy

0,00 €

Predčasná splátka mimo termínu obnovy

Náklady banky za predčasné splatenie úveru, max. vo výške 1% z predčasne splácanej istiny.

Možnosť predčasne splatiť časť úveru bez poplatku/ročne (v %)Do 20% z výšky úveru v lehote jedného mesiaca pred dňom výročia uzavretia zmluvy o úvere.
Pokuty a sankcie
Sankčná úroková sadzba

5,00% p.a. + štandardná úroková sadzba

Poplatok za 1.upomienku

Skutočné náklady na vymáhanie

Poplatok za 2. upomienku (resp. výzvu na predčasné splatenie)

Skutočné náklady na vymáhanie

Spôsob splácania

Anuitný

Povinné poistenie splácania úveru

Nie

Povinné poistenie nehnuteľnosti

Áno

Povinné životné poistenie

Nie